Score Word ↔  
34BRAWN
32NAB
24AB
24AUBURN
22BAIRN
22BRAIN
22BRUIN
22BURAN
22BURIN
22URBAN
18CABIN
16BANJO
14BARN
14BLITE
14BRAN
14BRIN
14BURN
14CAIRN
14CURIA
14URALITE
13BAN
13BIN
13BUN
12AIRN
12RAIN
12RUIN
11AIN
11BRINK
11QI
11RAN
11RIN
11RUN
11URN
10AN
10BA
10BI
10HEROIN
10IN
10NA
10UN
9BRAW
9GAB
9GIB
8AUBURN
8BAN
8BIN
8BUN
8CARB
8CRAB
8CRIB
8CURB
8DEBAR
8EN
8ER
8GARB
8GRAB
8GRUB
8HERON
8RINK
7CAB
7CUB
7DENARI
7GAB
7GIB
6ABRI
6AI
6ANURIA
6BANI
6CAIN
6CARN
6CURN
6DEAIR
6DEB
6DENAR
6EARN
6GAIN
6GAUN
6GAUR
6GIRN
6GNAR
6GRAN
6GRIN
6GUAN
6GUAR
6GURU
6MAD
6MID
6MUD
6NA
6NAW
6NU
6RAW
5ABRI
5CAN
5CAR
5CRU
5CUR
5DEAN
5DEAR
5DENI
 
Save
 

Scrabble


To SAVE, login or register a new account:

LOGIN →
  
REGISTER →


Q
U
I
N
T
e
T
M
D

O
E
J
O
R

A
Z
O
N
G
A
W
O

A
G
A
P
E
I
V

X
D
E
L
I
T
E

L
V
H

E
F
E
F
I
L
A
E
H

S
I
N
E
N
O
W
S
B
E

G
T
a
S
K
N
I
C
E
R

O

A
U
B
U
R
N

I
  Find

DEFINITION  Definition Info


AUBURN:
• (a.) Flaxen-colored.
• (a.) Reddish brown.Tiles Left: 30/100


A
4/9
B
1/2
C
1/2
D
2/4
E
2/12
F
0/2
G
0/3
H
0/2
I
2/9
J
0/1
K
0/1
L
1/4
M
1/2
N
1/6
O
2/8
P
1/2
Q
0/1
R
4/6
S
1/4
T
2/6
U
3/4
V
0/2
W
0/2
X
0/1
Y
2/2
Z
0/1
?
0/2


NOTE: Your opponent may hold some of these letters.GAME
DICTIONARYENABLE
ENABLE2K
OSPD4
SOWPODS
TWL
CSW
ODS5
YAWL


LETTER ADVANCEUse the ~ (tilde) key to
cycle through letter
advance options.EXAMPLESPlay OXYPHENBUTAZONE for 1769 points with Scrabble!

Play VENTRILOQUIZING for 1333 points with Words With Friends!

Play HYPERIMMUNIZING for 1106 points with Words Chums!


BOARD WORDS

QUINTET
JO
AZON
AW
AGAPE
DE
LITE
EF
FILA
EH
SI
ENOWS
BE
TASK
NICER
AXLES
AG
FIG
ZA
OP
TONED
EVENT
TEG
FES
INK
LO
AWN
JAIL
SI
MOW
THEBE
DROVE
HERO